In elk land is er op dit moment discussie over de volgorde en snelheid van Corona-vaccinaties. De volgorde in die laatste kan je op veel verschillende manieren definiëren, met bijvoorbeeld verschillende leeftijdsgrenzen en definities van zorgverleners. De snelheid van Corona-vaccinaties kan je wél goed meten en ook vergelijken tussen landen. Op deze pagina kan je 'de race naar de 75%' volgen.

75% van de bevolking gevaccineerd zou groepsimmuniteit betekenen en daarmee zijn waarschijnlijk vrijwel alle algemene corona-maatregelen niet meer nodig. De meeste nu gebruikte vaccins, alle in de westerse landen, vereisen wel twee dosis met drie weken tussentijd en de volledige bescherming is pas enkele weken na de tweede dosis bereikt. Dat loopt dus anderhalve maand op de eerste dosis achter en dat is nu nog enkel door groepspersoneen bereikt; de huidige cijfers gaan over de eerste dosis.

Uiteraard heeft vaccineren ook al zin voor die 75%: het remt de verspreiding van het virus, maar het kan vooral de kwetsbaren beschermen. Alle landen beginnen met het vaccineren bij kwetsbaren en essentieel personeel - al zitten daar nog steeds grote verschillen tussen. Zoals te zien is gaat Israel als een speer: wat ze in ieder geval helpt is dat ze beginnen met alle 60+-ers vaccineren; dit is een stuk mobielere en dus makkelijker te bereiken groep dan verpleeghuisbewoners. Terzijde: waar we bewondering kunnen hebben voor de efficiëncy van hun aanpak geldt dat niet voor al hun ethische keuzes: de inwoners van de bezette gebieden worden volledig

Bahrein staat als tweede genoteerd: dit komt (vooral) doordat ze het testland waren voor het Chinese vaccin; in China zelf komt het corona virus niet genoeg voor om de effectiviteit van een vaccin te testen. Met China hebben we meteen bij een land waar de betrouwbaarheid twijfelachtig is: er zijn verhalen van 1 tot 4,5 miljoen mensen gevaccineerd te hebben met dit vaccin voordat het was goedgekeurd; het staat met 4,5 miljoen in de grafiek, al is dat 'slechts' 0,3% van de bevolking en zit het daarmee in het peleton. Ditzelfde geldt voor Rusland waar 9 dagen geleden (22 december) al geluiden waren dat er 60.000 tot zelfs 450.000 vaccins waren toegediend, maar sindsdien zijn er geen cijfers meer beschikbaar gekomen - laat staan betrouwbare. Beide landen hebben eerder in de Corona epidimie ook niet altijd tijdig juiste cijfers naar buiten gebracht.

Toch is het interessant om de komende tijd te volgen. We zien nu dat het Verenigigd Koninkrijk en de Veregide Staten voor lopen op de andere westerse landen - wat vooral komt door het sneller toe laten, waar bijvoorbeeld de EU vast houdt aan de versnelde maar wel volledige procedure. Ook te zien: armere landen missen voorlopig, en dat zal ook nog wel even zo blijven gezien de rijkere landen vrijwel alle eerste leveringen van vaccins hebben opgekocht. Overigens geldt ook voor westerse landen, zoals vorige week ook al gemeld, dat in het huidige tempo van vaccinaties de 75% par over jaren bereikt worden dus dat overal - behalve wellicht in Israel - het tempo nog fors omhaag zal moeten.

En mocht je onder een steen geleefd hebben en Nederland missen: we staan tot 8 januri nog op precies 0 dosis toegediend.
.