Veel landen zijn begonnen met vaccineren tegen Corona. Ik was bezig met daar een grafiek over te maken toen ik precies de grafiek die ik voor ogen tegenkwam bij Our World in Data, dus hierbij die versie.

Zoals hier uitgelegd voor de Nederlandse strategie zal meer mensen gevaccineerd eerst leiden tot minder sterfte, dan tot minder ziekenhuis/IC opnames en pas later zichtbaar worden in minder verspreiding. De meeste landen hebben een strategie met de meest kwetsbaren en zorgverleners eerst, dus zullen vergelijkbare effecten hebben. Zie dit artikel waarom een paar weken ook halverwege al veel kan uitmaken. Voor alle landen geldt wel dat je naar de 75% toe wil: dan is er groepsimmuniteit en zijn er weinig tot geen algemene maatregelen tegen verspreiding meer nodig.

* Our World in Data kiest voor betrouwbaarheid boven volledigheid. Op het overzicht van de laatst bekende situatie van Bloomberg zien we ook Rusland met 440.000 (0,30%) en China met 4.500.000 (0,32%) toegediende vaccins. Dat is genoeg om in de grafiek boven het peleton uit te steken. Dan geldt ook nog dat Rusland dat al op 22 december bereiktte en sinsdien ook niet stil heeft gezeten, en China het grootste land ter wereld is. Toch is de vraag in hoeverre deze cijfers propoganda zijn en in hoeverre realiteit.
* voorlopig zijn de cijfers over aantal mensen dat één dosis toegediend heeft gekregen. De beloofde, volledige bescherming bieden de meeste van de huidge vaccins pas enkele weken na de tweede dosis. De komende weken en maanden gaan er waarschijnlijk verschillen ontstaan tussen landen die zo veel mogelijk mensen een dosis geven en landen die zich aan de gebruiksaanwijzing houden en de tweede dosis dus prioriteren.
* dez cijfers zoals door overheden gerapporteerd worden. Dit kan nogal eens achter lopen bij de werkelijkheid, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar per staat sterk verschilt hoe snel ze cijfers (kunnen) rapporteren. Ook te zien is dat het Verenigd Koninkrijk in 2020 slechts twee updates heeft gegeven, terwijl ze al een significant aantal mensen ingeënt hebben.
* er zit verschil in welke vaccins zijn toegediend. Rusland en China hebben eigen vaccins ontwikkeld maar zijn minder open over de cijfers van de uitgevoerde trails en de werking is dus minder duidelijk.
* snelheid is niet alles. Zo wachten de EU-landen op officiële goedkeuring van de EDC, terwijl het Verenigigd Koninkrijk het Oxford-vaccin al heeft toegediend zonder dat alle analyses van de trials zijn afgerond. Ook in China zijn al 1 miljoen mensen ingeënt met hun vaccin, terwijl de derde fase-trial nog liep. Dit is overigens grotendeels in Bahrein, China zelf heeft te weinig corona gevallen om iets over de werkzaamheid te zeggen. Mogelijk leidt meer zorgvoldigheid bij de toelating niet alleen tot minder kans om toch een vaccin toe te dienen waarbij relatief vaak ernstige bijwerkingen voor komen, maar ook tot meer steun voor het nemen van het vaccin.
* Snelheid kan ook ten koste gaan van zorgvuldigheid: meer spillage, meer makkelijk in te enten groepen eerst in plaats van de meest kwetsbaren, etc.
* Ook zal uiteindelijk ook het aantal beschikbare vaccins waarschijnlijk een beletsel zijn. Daarbij zijn bijvoorbeeld alle EU-landen gelijk, dus dan kunnen landen die 'achter lopen' het dan weer goed maken.

.