Ik had het vorige week al over het nut en daarmee eventueel noodzaak van de huidige reisbewegingen tegen Covid. Een soortgelijk argument geldt voor de oorzaak van de huidige (tweede) piek in besmettingen. Door het RIVM werd op zijn minst gesuggereerd dat deze door terugkerende vakantie-gangers. Waren er wel meer besmettingen dan als iedereen op vakantie was gegaan naar Balkononië of Tuinistan? Ofwel, was een net-teruggekeerde-vakantieganger een veel groter risico dan een thuisblijver?

Al snel kwam het bij de Corona-maatregelen ook te voorschijn: negatieve reisadviezen. De regering wil immers niet dat Nederlanders het virus uit het buitenland mee nemen en hier verder mensen verspreiden. In de zomer waren de meeste Europese landen ingedeeld in een geel advies (wees waakzaam, maar je mag erheen reizen en je reisverzekering blijft ook geldig). Veel mensen gingen in de zomer dus alsnog op vakantie. Bij de langzame opleving in september werd door het RIVM de 'schuld' gegeven aan vakantievierders die het weer in Nederland zouden hebben verspreid.

Veranderingen in reisgedrag Nederland (evt per provincie)

Klik op een een van de 12 provincies om de veranderingen in reisgedrag voor die provincie te zien.

We zien vooral dat in de zomer de parken veel populairder waren dan de verwachting: niet alleen het mooie weer, maar toch ook het feit dat veel andere recreatie-mogelijkheden dicht waren of als onveiliger gezien werden zal hier toe bijgedragen hebben. Nu het slechter weer is, is het reisgedrag naar parken een minder goede parameter. Nu kunnen we vooral zien dat mensen minder vaak naar werk, winkels&recreatie en stations gaan, en vaker als bestemming thuis hebben.

Bron: Google. Gegevens dagelijks geüpdate, google publiceert deze met enkele dagen vertraging.

Veranderingen in reisgedrag Nederland vs andere Europese landen

Klik op een van de zes onderwerpen om de veranderingen in reisgedrag voor die bestemming te vinden, of een van de landen om Nederland met dat land te vergelijken. Interessant is bijvoorbeeld de vergelijking met Zweden, waarvan gezegd wordt dat het geen lockdown heeft gekend.

Bron: Google. Gegevens dagelijks geüpdate, google publiceert deze met enkele dagen vertraging.

Totaal aantal file's in Nederland versus voorgaande vijf jaar

Bron: Rijkswaterstaat. ik üpdate de gegevens elke dag maar RWS werkt de brongegevens niet dagelijks bij.

Uiteraard zijn er veel factoren die file's beïnvloeden zoals het weer. Toch is de basis het reisgedrag van mensen, en dan vooral of mensen met een kantoorbaan weer op locatie werken - de meeste file's zijn er immers nog steeds in de spits. Daarmee is het een goede parameter om te zien hoe vaak mensen toch weer naar werk gaan. Uiteraard leidt een kleine vermindering in het aantal reizen al tot een grote verandering in het aantal file's. Ook kan het zijn dat mensen nu sneller met de auto gaan dan met het OV om verscheidene redenen.
.