Hier de eerste versie van een de rubriek Nieuws in Nummers bij anderen: een overzicht van wat mooie overzichten die ik op het wereldwijde web heb gezien. In deze editie: vaccins en oversterfte in Nederland, de Holocaust memoral day en vertrouwen in (post)stemmen.

Allereerst het corona-dashboard van de overheid: dat is uitgebreid met cijfers over de toegediende, geleverde en verwachtte vaccins - het rapporteren over vaccinaties kan ook beter, maar gaat voorlopig toch sneller dan het vaccineren zelf. Tegelijkertijd is de opmaak van het dashboard ook volledig vernieuwd: de eerste pagina heeft minder cijfers en meer tekst (nieuwsberichten). In de Business Intelligence (dashboard)-wereld is dit een behoorlijk doorgevoerde wijze van data story telling: je neemt de lezer mee in een verhaal dat je met de cijfers wil vertellen. Traditioneel In de meeste dashboards (inclusief de cijfers over corona en voetbal op deze site) wordt de lezer de belangrijkste cijfers voorgeschoten en moet hij/zij er meer zelf een conclusie uit trekken. Overigens is ook dan bij het ontwerp vaak ook nagedacht over 'het verhaal' en daarmee bijvoorbeeld de volgorde waar je mee door het dashboard wil gaan.Al voor dat de cijfers op het dashboard kwamen had een privé persoon (Yorick Bleijenberg) al een website over die vaccinaties gemaakt, met iets andere weergaves. Data is af en toe een interpretatie voor zover deze niet uit het corona dashboard komt. Vooral voor degene die verder wil kijken, bijvoorbeeld onderstaand overzicht per doelgroep.Ook gerelateerd aan Corona en op diverse punten in het nieuws al gemeld: in 2020 was er in Nederland een oversterfte van ruim 15 duizend te betreuren. De cijfers kwamen van het CBS en zie dit nieuwsbericht voor diverse grafieken en historische vergelijkingen. Zie hieronder de trend over tijd die elders op de CBS site staat. Dit geeft een beter beeld van een vergelijking van de drie Corona-pieken de we nu gehad hebben, omdat in de eerste piek nog veel minder getest werdt.Ongerelateerd aan Corona maar helaas wel gerelateerd aan overlijdens: het was afgelopen week internationale Holocaust memorial day en daarvoor maakte The Economist onderstaande trefferende kaart met waar de Auschwitz slachtoffers vandaan kwamen. Dit is maar één concentratiekamp en corrigeert bovendien niet voor (Joodse) bevolkingsdichtheid voor de oorlog. Toch zijn er wel wat opvallende conclusies te trekken waarbij de aantallen sterk verschillen tussen een kant en de andere kant van de grens - het staat er niet bij, maar de getekende grenzen zijn die pre-tweede wereldoorlog, gedurende de oorlog zijn deze diverse keren sterk veranderd. Nederland komt er hier niet goed uit: onder historici is het geen nieuws dat er een groter percentage Nederlandse Joden is vermoord dan Franse, Belgische of Deense. De oorzaken zijn divers en de discussie is te uitgebreid voor hier en nu, maar een van de belangrijkste redenen was dat Nederland een civiel bestuur had, geleidt door overtuigde Nazi's/anti-semieten, waarbij België en Frankrijk militair bestuurd werden. Beide probeerde de Duitse oorlogsinspanning te steunen en de Joden te vervolgen, maar het leidde toch tot andere prioriteiten. Zie bijvoorbeeld de Anne Frank Stichting voor een uitgebreidere discussie over de oorzaken.Om met een positieve noot af te sluiten: op StukRoodVlees een artikel over vertrouwen in de verkiezingen. Waar in de VS door significant aantal politici en kiezers werd getwijfeld aan de eerlijkheid van de verkiezingen en met name bij poststemmen, lijkt dit in Nederland veel minder een probleem te zijn. Het vertrouwen in eerlijke verkiezingen is hoog (67% heeft vertrouwen, slechts 6% nee) en zelfs bij de Trump-achtige partijen (PVV en FVD) vertrouwt de grote meerderheid van de kiezers de eerlijkheid van de verkiezingen. Aangezien er in maart voor het eerst poststemmen mogelijk zijn (enkel voor 70+) is dit een geruststellende constatering.
.